Objektif

 1. Mengurus harta-harta Perbadanan Ketua Menteri Melaka secara efektif supaya pungutan hasil dimaksimumkan.

 2. Mewujudkan ketelusan di dalam menyediakan laporan pengurusan dan kewangan supaya maklumat yang dilaporkan adalah benar.

 3. Menerapkan akauntabiliti/ kebertanggungjawaban pihak pengurusan di dalam mentadbir syarikat supaya objektif penubuhan syarikat tercapai.

   

Fungsi Utama

 1. Menguruskan dan mentadbir harta Perbandanan Ketua Menteri.

 2. Menguruskan permohonan tanah Kerajaan untuk dijadikan hakmilik Perbadanan Ketua Menteri.

 3. Menguruskan penyewaan/penjualan harta Perbadanan Ketua Menteri.

 4. Menguruskan pembelian hartanah untuk dijadikan hakmilik Perbadanan Ketua Menteri.

 5. Melaksanakan projek di bawah Jawatankuasa Penswastaan Negeri.

 6. Melaksanakan urusan permohonan permit penguluaran bahan batuan.

 7. Meguruskan pengambilan balik tanah untuk pelaksanaan projek.

 8. Mengenalpasti projek pembangunan baru untuk dibangunankan di lokasi-lokasi yang strategik.

 9. Menguruskan penyelenggaraan bangunan hak milik Perbadanan Ketua Menteri.

 10. Memantau prestasi anak-anak syarikat di bawah Perbadanan Ketua Menteri.

 11. Mengurus tadbir Restoran Melayu Melaka.

 12. Mengurus tadbir Panggung Bangsawan Melaka.